عضویت

مزایای عضویت برای اساتید دانشگاه و دانشگاهیان ایرانی

اساتید دانشگاهی و دانشگاهیان ایرانی فرصت این را پیدا میکنند تا در پروژه های علمی در آلمان و همچنین در پروژه های اجتماعی در ایران شرکت کنند. علاوه بر این تمام جلسات و سخنرانی های انجمن برای اعضا رایگان میباشد.

مزایای عضویت برای دانشجویان ایرانی

تمام جلسات و سخنرانی های انجمن برای دانشجویانی که عضو VIHA هستند رایگان میباشد. همچنین شما به عنوان عضو انجمن میتوانید در پروژه های اجتماعی در ایران مشارکت داشته باشید و میتوانید در پروژهای علمی در آلمان همکاری کنید. یکی دیگر از جنبه های مثبت عضویت در VIHA آشنایی با مخاطبین جدید خواهد بود. به همین منظور VIHA میتواند پل ارتباطی بین مخاطبین و اعضای انجمن فراهم آورد.

تشریفات

شرایط برای عضویت در جامعه اساتید و متخصصین ایرانی مقیم آلمان

۱- عضویت عادی

تمام اساتید و دانشگاهیان ایرانی به عبارت دیگر همه استادان و دانشگاهیان ایرانی تبار که در جمهوری فدرال آلمان شاغل و یا ساکن هستند میتوانند عضویت عادی در جامعه اساتید و متخصصین ایرانی مقیم آلمان VIHA را کسب کنند.

اعضا عادی حق انتخاب و کاندیداتوری دارند. حق عضویت سالانه بالغ بر ۱۰۰ یورو می باشد.

۲- عضویت دانشجویان ایرانی

تمام دانشجویان ایرانی که در جمهوری فدرال آلمان در حال تحصیل هستند میتواند با ارائه آخرین گواهی تحصیلی، حق عضویت را کسب کنند، معهذا عضویت بعنوان دانشجو بعد از اتمام تحصیل و / یا فقدان آخرین گواهی تحصیلی به اتمام میرسد.

اعضای گروه "دانشجویان ایرانی" حق رأی و انتخاب ندارند. این اشخاص نه میتواند هیئت مدیره را انتخاب کنند و نه در هیئت مدیره انتخاب شوند. حق عضویت سالانه بالغ بر ۴۰ یورو می باشد.

۳- عضویت دانشگاهیان ایرانی که در آلمان ساکن نیستند

همه دانشگاهیان ایرانی که در آلمان ساکن نیستند نیز میتوانند عضویت در انجمن را کسب کنند مادامی که این افراد بتوانند با اهداف جامعه همخوانی داشته و مایل به حمایت علمی و اجتماعی کانون باشند.

اعضای گروه "دانشگاهیان ایرانی غیر ساکن در آلمان" حق رأی و انتخاب ندارند. این اشخاص نه میتواند هیئت مدیره را انتخاب کنند و نه در هیئت مدیره انتخاب شوند. حق عضویت سالانه بالغ بر ۱۵۰ یورو می باشد.

۴- عضویت دانشگاهیان غیر ایرانی

همه دانشگاهیان غیر ایرانی، تا مادامی که با اهداف جامعه همخوانی داشته و مایل به حمایت علمی اجتماعی کانون باشند، میتوانند حق عضویت در جامعه را کسب نمایند.

اعضای گروه "دانشگاهیان غیر ایرانی" حق رأی و انتخاب ندارند. این اشخاص نه متواند هیئت مدیره را انتخاب کنند و نه در هیئت مدیره انتخاب شوند. حق عضویت سالانه بالغ بر ۱۰۰ یورو میباشد.

۵- عضویت بعنوان پشتیبان

همه اشخاص علاقمند می توانند بعنوان پشتیبان، حق عضویت را کسب کنند تا مادامی که این افراد بتواند با اهداف جامعه همخوانی و مایل به حمایت علمی و اجتماعی کانون باشند.

اعضای گروه "پشتیبانان" حق رأی وانتخاب ندارند. این اشخاص نه میتوانند هیئت مدیره را انتخاب کنند و نه در هیئت مدیره انتخاب شوند. حق عضویت سالانه بالغ بر ۱۰۰ یورو می باشد.

تبصره

عضویت حداقل یکسال می باشد و تازمانی که فسخی صورت نگیرد خود به خود تمدید میگردد. عضویت میتواند تا پایان یکسال تجاری کتبا بوسیله فاکس یا پست لغو شود. ابطال عضویت باید تا ۳۰ نوامبر انجام پذیرد تا انجمن بتواند قبل از شروع سال جدید به لغو پرداخت خق عضویت اقدام نماید.

ارائه ی دلیل برای لغو عضویت ضروری نمی باشد ولی ارائه آن میتواند برای هیئت مدیره به منظور بهبود کیفیت بسیار سودمند باشند.

تقاضای عضویت

شما میتوانید فرم تقاضای عضویت را تکمیل کرده، به عنوان فایل پی دی اف ذخیره و به انجمن ارسال کنید. عضویت در کانون با تصمیم هیئت مدیره انجام میشود.