اساسنامه

مقدمه:

استادان و دانشگاهیان ایرانی مقیم آلمان، جامعه ای را با هدف افزایش روابط علمی و فرهنگی بین آلمان و ایران تأسیس می کنند.

ماده۱ نام، دفتر مرکزی:

این کانون از نام "جامعه استادان و متخصصین ایرانی مقیم آلمان" به اختصار: VIHA استفاده می کند.

در مکاتبات بین المللی عنوان

Association of Iranian Faculty Members and Academics in Germany” “

مورد استفاده قرار می گیرد.

این نام می بایست در دفتر ثبت مربوط به انجمنها وارد شود.

دفتر مرکزی این کانون در شهر Bonn آلمان می باشد.

 

ماده۲ هدف جامعه:

هدف این کانون ترویج روابط علمی و فرهنگی بین ایران و آلمان می باشد.

 کانون برای دسترسی به این مقصود علی الخصوص وظایفی به شرح زیر تعیین نموده است:

 

۱- پشتیبانی از کارکنان علمی علاقمند در ایران خصوصاً با همکاری استادان نهاد های دانشگاهی ایران که در آلمان آموزش دیده اند.

۲- یاری برای احداث و گسترش موسسات علمی در ایران.

۳- تبادل یافته های مطرح علمی بوسیله برگزاری همایش ها و حمایت برای شرکت استادان و دانشگاهیان ایرانی به مناسبت برنامه های علمی در آلمان.

۴- حمایت از انتشار مقالات علمی در مجلات تخصصی مربوطه در ایران.

۵- کمک بمنظور تسهیل به ادغام دانشگاهیان آموزش دیده در آلمان در اجتماع ایران

۶- کمک پرسنلی و تجهیزاتی در ارتباط با حوادث ناگوار در ایران.

 

 

ماده۳ عملکرد غیر انتفاعی جامعه:

۱- عملکرد کانون غیر انتفاعی میباشد و در درجه اول به دنبال سوداقتصادی خود نیست.

۲- کانون منحصرا و صرفا اهداف غیر انتفاعی بر طبق مفهوم اصلی بخش "اهداف با امتیاز مالیاتی "در قانون مالیاتی را دنبال می کند.

۳- اجازه استفاده از دارایی های کانون فقط برای تحقق بخشیدن به اهداف مشخص شده بر طبق اساسنامه ی این کانون میباشد. اعضا جامعه از وجوه کانون کمک مالی دریافت نمی کند. هیچ فردی نباید از طریق مبالغ پرداختی که برای اهداف کانون در نظر گرفته شده است حقوق نامتعارف دریافت کند.

۴- انحلال کانون و یا حذف اهداف فعلی آن در ماده ۱۲ مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

  

ماده۴ اعضا:

عضویت باید کتباً درخواست و بوسیله هیئت مدیره تصویب شود. در صورت رد تقاضا از طرف هیئت مدیره و اعتراض متقاضی در گردهمایی اعضا راجع به تقاضای عضویت تصمیم گیری    می شود.

 

۱-اعضای عادی:

اساتید و دانشگاهیان ایرانی و ایرانی تبار که در کشور آلمان شاغل هستند و یا ساکن می باشند می توانند عضویت عادی در جامعه اساتید و متخصصین ایرانی مقیم آلمان VIHA  را کسب کنند.

 

۲- اعضای فوق العاده:

۱- تمام دانشجویان ایرانی که در جمهوری فدرال آلمان در حال تحصیل هستند می تواند با ارائه آخرین گواهی تحصیلی که باید در هر ترم بدون درخواست قبلی به کانون ارسال شود حق عضویت فوق العاده را کسب کنند. به این گروه در صورت لزوم و با تصمیم هیئت مدیره تخفیف داده می شود. عضویت بعنوان دانشجو بعد از اتمام تحصیل و/ یا فقدان آخرین گواهی تحصیلی به اتمام می رسد.

 

۲-اشخاص زیر می توانند حق عضویت فوق العاده را کسب کنند:

الف: دانشگاهیان ایرانی که در آلمان شاغل نیستند

ب: دانشگاهیان غیر ایرانی

پ: دانشجویان غیر ایرانی

د: هر فرد دیگری که با اهداف جامعه همخوانی داشته باشد

اعضای فوق العاده حق رأی و انتخاب ندارند. این اشخاص نه می تواند هیئت مدیره را انتخاب کنند و نه در هیئت مدیره انتخاب شوند.

۳- اعضای افتخاری:

دانشمندانی که عملکردهایشان گسترش وافزایش دانش جامعه استادان و متخصصین ایرانی مقیم آلمان را نشان می دهد می توانند با تصمیم هیئت مدیره بعنوان عضو افتخاری انتخاب شوند. این اشخاص حق انتخاب و رأی ندارند و نمی توانند هیئت مدیره را انتخاب کنند و یا در هیئت مدیره انتخاب شوند.

 

 

ماده۵ حق عضویت:

۱- هر عضو عادی و فوق العاده موظف به پرداخت حق عضویت سالانه می باشد که میزان آن در گردهمایی اعضا تعیین می شود. مبلغ حق عضویت برای سال تقویمی جاری با اختیار برداشت بانکی پرداخت می شود. این مبلغ در هیچ شرط و حالتی  باز پرداخت نمی شود.

۲- جامعه بعنوان یک موسسه غیر انتفاعی مجاز است از اعضا و دیگر اشخاص مبالغ اهدایی بپذیرد.

 

ماده۶ ارگانهای کانون:

۱- گردهمایی اعضاء

۲- هیئت مدیره

 

  

ماده۷ اجلاس عمومی اعضاء:

اجلاس عمومی اعضاء حداقل یکبار در سال برگزار می شود. برگزاری اجلاس فوق العاده عمومی اعضاء، زمانی که منافع کانون ایجاب کند و یا از طرف یک سوم اعضاء کتباً و با ذکر دلایل مطالبه شود، برگزار خواهد شد. دعوت اعضاء می باید حداقل چهار هفته قبل از برگزاری جلسه عمومی از طریق پست یا ایمیل صورت گیرد.

 

 ماده۸ فراخوانی به اجلاس عمومی اعضا:

اجلاس عمومی اعضاء توسط رئیس هیئت مدیره، در صورت غیبت او توسط معاونش، که با یک دعوتنامه ساده فراخوانده می شوند صورت می گیرد که در ضمن آن دستور جلسه، تعین شده توسط رئیس هیئت مدیره، اعلام می گردد. تصمیمات یک جلسه عمومی که طبق ضوابط  تشکل میشود، تنها زمانی به رسمیت شناخته میشوند که بیشتر از نیمی از اعضا در جلسه حضور داشته باشند.

 

 

ماده۹ وظایف اجلاس عمومی اعضا:

۱- وظایف اجلاس عمومی اعضا علی الخصوص شامل:

الف- دریاف گزارش حسابرسی سالیانه رئیس هیئت مدیره

ب- تعیین خط مشی عمومی کانون برای اجرای اهداف کانون

پ- انتخاب رئیس هیئت مدیره

۲-اعضا عادی که حداقل یکسال عضو جامعه بوده و مبالغ حق عضویت خود را منظماً پرداخته اند حق رأی دارند.

 

ماده۱۰ هیئت مدیره:

کمیته مدیره اجرایی خارجی طبق پاراگراف ۲۶ از کتاب قانون مدنی آلمان شامل افراد ذیل میباشد:

۱- رئیس هیئت مدیره (پرزیدنت)

۲- معاون رئیس

 

هیئت مدیره شامل سه عضو می باشد:

۱- مسئول امور مالی کانون

۲- دبیر

۳- هماهنگ کننده برای فعالیت های همگانی

هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب می شود و مسئول تعین مقدار مبلغ حق عضویت است.

توزیع وظایف در هیئت مدیره توسط اعضای هیئت مدیره منتخب انجام میگیرد.

 اعضا هیئت مدیره در مقابل گرد همایی عمومی  مسئول هستند.

رئیس هیئت مدیره یا در غیبتش معاون او مطابق با ماده ۲۶ قانون مدنی آلمان از کانون و هیئت مدیره در منظر عمومی نمایندگی میکند. همه قراردادها و مکاتبات رسمی ابتدا بعد از موافقت اکثریت هیئت مدیره مجاز هستند توسط رئیس هیئت مدیره یا در غیبتش به توسط معاون او امضاء شوند و با مهر کانون ممهور شوند. این مقرارات تنها در امور داخل معتبر است.  

علاوه بر این، دو جانشین برای اعضا هیئت مدیره انتخاب می شوند. این اشخاص می توانند بعداز کناره گیری یکی از اعضای هیئت مدیره، جانشین او در هیئت مدیره شوند.

اگر در طول یک دوره، انتخاب و انتصاب بیش از دو عضو هیئت مدیره برای رئیس هیئت مدیره ضروری باشد، هیئت مدیره موظف است در ظرف شش هفته یک جلسه فوق العاده اعضا را فراخواند و انتخابات تازه ای به اجرا بگذارد.

هیئت مدیره حداقل هر چهار ماه یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و تنها در صورت حضور حداقل سه نفر از اعضاء هیئت مدیره می توانداتخاذ تصمیم نماید.

 

ماده۱۱ آیین نامه اجلاس عمومی اعضا:   

جلسه عمومی اعضاء توسط رئیس هیئت مدیره و به هنگام غیبت او توسط معاون او سرپرستی میشود. در غیراین صورت اعضای جلسه عمومی سرپرست جلسه را از میان هیئت مدیره حاظر انتخاب می کند.

با تصویب اعضای جلسه عمومی می توان دستور جلسه تعیین شده توسط رئیس هیئت مدیره تغییر یا تکمیل شود.

قطعنامه پیشنهادی با اکثریت آراء اعضا جلسه عمومی تصویب میشود.

بمنظور تغییر اهداف جامعه و یا برکناری اعضاء،  اکثریت دو سومی رأی های داده شده ضروری می باشد. رأی گیری بوسیله اشاره دست انجام می گیرد ولی در صورت درخواست یک سوم اعضاء حاضر در جلسه، رأی گیری میتواند بصورت کتبی و محرمانه انجام پذیرد.

  

ماده۱۲ انحلال کانون:  

در صورت انحلال و یا تعلیغ کانون، دارایی کانون به بنیاد ثبت شده کودک  تعلق می گیرد که منحصرا و مستقیم برای مقاصد خیرخواهانه و یا اهداف کلیسایی مورداستفاده قرار می گیرد.

 

 

ماده۱۳ پیش نویسی تصمیمات:      

مصوبات با ذکر محل و زمان گردهمایی همگانی و نیز نتیجه رأی گیری می بایست در یک گزارش ثبت شود. گزارش توسط مدیرو دبیر جلسه امضا شود.

 

 

ماده۱۴ استعفاء:   

برای کناره گیری از کانون یک استعفاء نامه ی کتبی تا ۳۰ نوامبر سال مالی ضروری است.

 

 حق عضویت در شرایط فوق به پایان می رسد:

۱- عدم پرداخت حق عضویت بعد از دریافت دو اخطاریه در یک سال مالی.

۲- برکناری توسط مجمع عمومی، در صورت اثبات تقصیر داشتن یک عضو درارتکاب به یک عمل سهل انگارانه که  وجهه ی کانون را مخدوش و یا به منافع کانون آسیب رساند.

 

  

کلن ۲۰ آوریل ۲۰۱۷